72312 м. Мелітополь,
вул. Iнтеркультурна, 141,
т. 44-45-12.
Розклад роботи: 6:30 - 17:00,
з понеділка по п'ятницю

Освітня програма ДНЗ № 47 на 2020-2021 рр

«Схвалено»                                                     педагогічною радою   

ДНЗ №47 «Берізка» 

комбінованого типу

Мелітопольської міської ради

Запорізької області                  

від 31.08. 2020 р

протокол  № 1

«Затверджено»    

наказ  № _____  

від 31.08. 2020р

завідувач ДНЗ  №47  «Берізка» комбінованого типу

Мелітопольської міської ради

Запорізької області

________ Оксана ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  №47 «БЕРІЗКА»

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2020 – 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Зміст

Вступ

Розділ І.  Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання      

Розділ ІІ.  Освітні лінії, їх реалізація

Розділ ІІІ.  Форми організації освітнього процесу

Розділ ІV Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти

Розділ V. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

Додатки:

 • План роботи Дошкільного навчального закладу № 47 « Берізка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області  на 2020-2021 н.р. (додаток № 1)
 • Тематика освітньо-виховної роботи всіх вікових (додаток №)
 • Тижні національних культур  (додаток № 3)
 • План на літній оздоровчий період на 2020-2021

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020 – 2021  навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» ( від 10.06.2019 № 1/9-365), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

ВСТУП

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про дошкільну освіту» Дошкільний навчальний заклад №47 «Берізка» спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

ДНЗ №47 « Берізка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області  здійснює освітньо-виховний процес у 2020 – 2021  навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

 • математичним;
 • комунікативно-мовленнєвим;
 • охоплення дітей 5 – ти річного віку суспільною дошкільною освітою;
 • залучення батьків до формування освітньої політики дошкільного закладу;

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У період літньо – оздоровчого періоду з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.    

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5 – денний  навчальний тиждень. Заклад працює з 6.30 до 17.00.

Мова навчання – українська.

ДНЗ №47 «Берізка» у цьому навчальному році починає працювати над вирішенням методичної теми: 

«Створення безпечного освітнього середовища в ДНЗ та сім’ї як необхідна умова для реалізації діяльнісного підходу в навчанні, вихованні, розвитку особистості дошкільника»»

Основні завдання на наступний навчальний рік:

1.Модернізація принципів створення безпечного освітнього середовища, сприятливого для здорового, гармонійного розвитку особистості дошкільника та реалізації його індивідуальних творчих потреб.

2. Забезпечення різнобічного розвитку дитини, формування його пізнавального інтересу, активного навчання засобами гри.

3. Застосування інноваційних підходів в роботі з батьками як основа досягнення взаємних цілей у вихованні успішної особистості дитини.

У ДНЗ №47« Берізка»  функціонують 11 груп :

  3 групи (І молодший переддошкільний вік),

      3 групи  (ІІ молодший дошкільний вік),

      2 групи ( середній дошкільний вік),

      2 групи (старший дошкільний вік),

      1 група (логопедична група)- старший дошкільний вік

З метою забезпечення цілісного входження дитини з особливими потребами  в загальноосвітній простір, що відповідатиме її потребам і можливостям,  дошкільному навчальному закладі працюють:

2 інклюзівні групи ( середній та старший дошкільний вік), що охоплюють 6 дітей з особливими освітніми потребами, серед них 2 дітей-інвалідів.

 Освітній процес у ДНЗ № 47 здійснюється на основі психолого-педагогічної діагностики, педагогіки співробітництва та гуманізму. З цією метою була активізована робота з педагогічним колективом, спрямована на особистісне зростання кожного педагога.

Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей :

 • групи повного дня;
 • гуртки:

"Розумники" - англійської мови

"Маска" - театральний

"Соловейко" - вокальний

"Райдуга" - зображувальної діяльності

 «Україна саме тут»-патріотичниий,

      «Грайлик»- фізичне виховання.

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Мета освітньої програми-  створення оптимальних умов для соціально-особистісного розвитку дошкільників шляхом ефективної взаємодії дітей, педагогів та батьків, а також для забезпечення якості освітнього процесу.

Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Принципи, які сприяють реалізації програми:

 • повноцінне проживання дошкільником усіх етапів дитинства;
 • підтримка ініціативи дітей у різних видах діяльності, збагачення (ампліфікація) дитячого розвитку;
 • вікова адекватність дошкільної освіти (відповідність умов, вимог, методів віку й особливостям розвитку);
 • забезпечення наступності та перспективності цілей, завдань і змісту освіти, що реалізуються в межах освітніх програм різних рівнів;
 • урахування етнокультурної та полілінґвальної ситуації розвитку дітей;
 • співпраця дошкільного навчального закладу із сім’єю;
 • вибудовування освітньої діяльності на основі індивідуальних особливостей кожної ди- тини, за яких сама дитина є активною у виборі змісту своєї освіти, є суб’єктом освіти (далі — індивідуалізація дошкільної освіти);
 • сприяння і співпраця дітей та дорослих, визнання дитини повноцінним учасником (суб’єктом) освітніх стосунків;
 • побудова освітнього процесу на адекватних віку формах організованого освітнього простору і реалізації освітньої діяльності;
 • формування соціокультурного середовища відповідно до вікових, індивідуальних, психологічних та фізіологічних особливостей дітей;
 • забезпечення варіативності і різноманітності змісту та організаційних форм дошкільної освіти, можливості формування парціальних програм різної спрямованості з урахуванням освітніх потреб, здібностей і стану здоров’я дітей;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків (законних представників) у питаннях освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей.

Розділ І.  Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуття компетентностей)

Освітній процес у дошкільному навчальному закладі №47« Берізка» будується на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Зміст освітнього процесу в дошкільному закладі у 2020/2021 навчальному році буде визначатися:

Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), МОН України від 22.05.2012 № 615.

         Комплексними освітніми програмами:

 • «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К.Л., авт колектив  - Богуш А.М. та ін.) – нова редакція 2015 року
 • «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. А.М. Богуш)
 •  Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. Трофименко Л.І.)
 • Парціальними освітніми програмами:
 • «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І.І., Каплуновська О.М.)
 • «Про себе треба знати, про  себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт.. Лохвицька Л.В.)
 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт..: Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)
 •  «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. – Березіна О.М., Гніровська О.З., Лінник Т.А.)
 •  «Казкова фізкультура, програма з фізичного виховання раннього та дошкільного віку (авт. – Єфименко М.М.)
 • Шкваріна Т. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації/

Освітня програма Дошкільного навчального закладу №47« Берізка»   на 2020 – 2021  навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 року.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
 • форми організації освітнього процесу;
 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів логіко-математичного світогляду, розвиток сенсорних (предметно-дійових) способів пізнання математичних властивостей і відносин: обстеження, зіставлення, групування, впорядкування;
 • освоєння дітьми експериментально-дослідницьких способів пізнання математичного змісту (відтворення, експериментування, моделювання, трансформація);
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі №47« Берізка» у 2020 – 2021 навчальному році буде здійснюватись відповідно до Статуту за пріоритетним математичним напрямом роботи. 

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

Обсяг навантаження в інваріантній та варіативній частинах визначається:

 • спеціально організованою діяльністю дітей;
 • спільною доросло-дитячою діяльністю дитини;
 • вільною самостійною діяльністю дитини;
 • вибором дитиною меж і моделі взаємодії з однолітками, дорослим, довкіллям.

 У 2020 – 2021 навчальному році в закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

ІНВАРІАНТНА ЧАСТИНА

           

             Орієнтовна кількість занять на тиждень

Вид заняття

третій рік життя

четвертий рік         життя

п’ятий рік

    життя

шостий рік

життя

лог. група (старша)

Художньо – естетичний розвиток

Образотворча діяльність

 

1 мал-ня

0.5ліпл./

0,5апл.

1 мал-ня

0,5ліпл./

0,5апл.

1 мал-ня

1 ліпл./

1 апл.

1 мал-ня

1 ліпл./

1 апл.

1 мал-ня

1 ліпл./

1 апл.

Музична діяльність

2

2

 

2

2

2

Фізичний розвиток

фізкультура

2

3

 

3

3

3

Пізнавальний розвиток

Ознайомлення із соціумом

1

1

 

1

1

1

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

0,5

1

1

Логіко – математичний розвиток

2

1

1

2

2

Мовленнєвий розвиток

Розвиток мовлення

1

1

 

1

1

2

Підготовка до навчання грамоти

-

-

1

1

1

Підготовка руки до письма

-

-

 

1

1

1

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Народознавство

-

1

1

1

1

ХМД з театральним м.

1

 

1

0,5

0,5

0,5

Усього:

10

10

12

13,5

14.5

Гурткова робота:

"Розумники" - англійської мови- 2 заняття;

"Маска" – театральний-2 заняття;

"Соловейко" – вокальний-2 заняття;

"Райдуга" - зображувальної діяльності- 2 заняття;

«Грайлик» - фізичного виховання- 1 заняття

 «Україна саме тут» - патріотичний-2 заняття.

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.          

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять – спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

 Тривалість одного заняття:

- до 3-х років-  10 хвилин;

- від 3 до 4 років – 15  хвилин;

- від 4 до 5 років – 20 хвилин;

- від 5 до 6 ( 7 )  років – 25  хвилин;

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня у першій молодшій, ІІ молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в   різновіковій, старшій групах).

Щоденно проводиться одне інтегроване для закріплення набутих дітьми знань і вмінь у різних видах їх діяльності протягом дня. При цьому забезпечено нормативні вимоги до тривалості статичного навантаження у положенні сидячи на одному занятті, а саме: до 3-х років-10-15 хвилин, від 3 до 4 років –  15 – 20  хвилин,  від 4 до 5 років – 20 - 25  хвилин від 5 до 6( 7 )  років – 25 – 30 хвилин.

Заняття з фізичної культури й музичного виховання інтеграції не підлягають.

Виконання домашніх завдань від дітей педагогами закладу дошкільної освіти не вимагається.

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. Тривалість занять для дітей у віці до 3-х років 15 хвилин, від 3 до 4 років – 20  хвилин,  від 4 до 5 років – 25  хвилин від 5 до 6( 7 )  років – 30 хвилин.

Розділ ІІ.  Освітні лінії, їх реалізація.

Зміст освітнього процесу в закладі у 2020 – 2021 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Освітня лінія: Особистість дитини

Зміст освітнього процесу передбачає:

 • формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;
 • виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Освітня лінія: Дитина в соціумі

Зміст освітнього процесу передбачає:

 • формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства

Освітня лінія: Дитина в природному довкіллі

Зміст освітнього процесу передбачає:

 • Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Освітня лінія: Мовлення дитини

Зміст освітнього процесу передбачає:

 •  засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

Освітня лінія:  Дитина в світі культури

Зміст освітнього процесу передбачає:

 • формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Освітня лінія:  Гра дитини

Зміст освітнього процесу передбачає:

 • розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Освітня лінія:  Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі

Зміст освітнього процесу передбачає:

 • сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у комунальному закладі Дошкільний навчальний заклад №47  «Берізка» визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою.

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні педагогів закладу.

Розділ ІІІ.

Форми організації освітнього процесу

       Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма дошкільного навчального закладу №47 «Берізка»  визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2020 – 2021 навчальному році педагогами закладу будуть реалізовуватися різні форми освітнього процесу.

За формами організації проводяться такі типи занять:

·        фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);

·        групові (10 – 12 дошкільнят);

·        індивідуально-групові (4 – 6 дошкільнят);

·        індивідуальні (1 – 4 дошкільнят).

У залежності від основних завдань освітньої програми  від пренатального розвитку до трьох років «Оберіг», комплексної програми «Дитина в дошкільні роки » та відповідно до змістовних ліній Базового компоненту дошкільної освіти, пріоритетного (математичного) напряму  у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

-         заняття із засвоєння дітьми нових знань;

-         заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;

-         контрольні заняття;

-         комплексні;

         З метою забезпечення наступності з початковою ланкою освіти поширеним типом занять у поточному навчальному році у всіх вікових групах будуть інтегровані заняття у рамках блочно-тематичної організації освітнього процесу. Види інтегрованих занять:

 • з пріоритетом логіко-математичного розвитку та конструювання;

-         з пріоритетом комунікативно-мовленнєвих завдань;

 • з пріоритетом соціально-морального розвитку особистості;

 

           Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групах планується як у I так і в II половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У  закладі дошкільної освіти планування та організація життєдіяльності, у тому числі освітній процес, здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

 Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

 Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 •  пошуково-дослідницька діяльність;
 •  самостійна художня діяльність тощо.

 За окремим планом вихователі здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 •   гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 •  фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 •  оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться із різновікової групи.

Самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є робота в гуртках за інтересами дітей.  Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

У 2020 – 2021 навчальному році організована робота наступних гуртків:

 

Вік дітей

Назва гуртка

Програма

5-6  років

«Розумники» (англійська мова)

Шкваріна Т. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації/

5- 6 років

"Соловейко" – вокальний

Парціальна програма курсу занять вокальної студії «Домісолька» для дітей дошкільного віку (авт.: Онісечко, Л.В., Кузь Г.В.,)

5-6 років

 "Райдуга" - зображувальної діяльності

«Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт..: Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)

    4-5 років

«Грайлик»- фізичне виховання

«Казкова фізкультура, програма з фізичного виховання раннього та дошкільного віку (авт. – Єфименко М.М.)

5-6років

«Україна саме тут»-патріотичний

«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І.І., Каплуновська О.М.)

 

4-5 років

"Маска" – театральний

 «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. – Березіна О.М., Гніровська О.З., Лінник Т.А.)

Вищезазначені форми організації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі  №47 «Берізка» реалізуються в рамках: 

·        плану роботи закладу на 2020 – 2021  н.р. (додаток № 1);

·        режиму роботи закладу дошкільної освіти (додаток № 2);

·        режимів роботи груп (додаток № 3)

За окремим планом у закладі організовується літнє оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

·        ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

·        дозований біг,  ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;

·        рухливі та спортивні ігри;

·        процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

·        екскурсії, цільові прогулянки;

·        продуктивні види діяльності;

·        ігри з водою, піском;

·        конструкторські та творчі ігри;

·        пошуково-дослідницька діяльність;

·        організація трудової діяльності;

·        літературні розваги, конкурси малюнків;

·        змагання, різноманітні конкурси, естафети.

   Розділ ІV.

Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти

        Відповідно частини 3 ст. Закону України «Про освіту» у ДНЗ №47 «Берізка»  сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною радою закладу (протокол №1 від 31.08.2020 року).

           У рамках зазначеної системи у 2020 – 2021 навчальному році будуть здійснені заходи щодо визначення стану забезпечення якості освітнього процесу.

Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей компетентностей будуть визначатись шляхом проведення моніторингових досліджень:

Назва групи

Форма дослідження

заходи

примітка

     

 

«Кошенятко», «Квіточка», «Метелики»

(діти віком від 2 до 3років)

Педагогічна діагностика:

моніторинг

- дидактичні ігри та вправи;

- розвивальні ігри ;

- анкетування (опитування)  батьків;

- аналіз мовлення  дитини;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

 

За методикою Манової-Томової)

«Сонечко», «Колобок», «Мотрійки»   (від 3-4 років)

Педагогічна діагностика:

моніторинг

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

- бесіда з дітьми  (як допоміжний метод);

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

Згідно програмою «Дитина в дошкільні роки)

«Курчата», «Дзвіночок» (від 4-5 років)

 

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

- бесіда з дітьми  (як допоміжний метод);

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

Згідно програмою «Дитина в дошкільні роки)

«Їжачки»,  «Зірочки», «Бджілки»

(діти віком від 5 до 6(7) років)

Педагогічна діагностика, моніторинг:

- контрольні та підсумкові заняття;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

- бесіда з дітьми  (як допоміжний метод);

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

Згідно програмою «Дитина в дошкільні роки)

            Моніторинг досягнень дітей у всіх  групах дошкільного віку  здійснюється за методичним посібником  "Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти" ( за загальною редакцією Т. В. Киричук, О. М. Кулик, Н. М. Шаповал.)

Розділ V. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

У 2020 – 2021  навчальному році  дошкільний навчальний заклад № 47 «Берізка»»  в  організації освітньої діяльності керуватиметься головними засадами державного стандарту  Базового компоненту дошкільної освіти України та чинними програмами:

Комплексні програми

1.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти України.

3.«Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К.Л., авт колектив  - Богуш А.М. та ін.) – нова редакція 2015 року

4.«Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. А.М. Богуш)

5.Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. Трофименко Л.І.)

6.«Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України  від  27.08.2004  № 1/9-438.

7.«Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України  від 18.12.2000  № 1/9-510.

8.Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 21.08.2013  № 1/11-13231.)

9.Т.Є.Бойченко «Бережи себе малюк». Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( лист Міністерства освіти і науки України №1/11-3659 від 07.08.08р.);

Програми, за якими реалізується варіативна частина навчання:

1. «Про себе треба знати, про  себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт.. Лохвицька Л.В.)

2.«Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт..: Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)

3.«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. – Березіна О.М., Гніровська О.З., Лінник Т.А.)

4.«Казкова фізкультура, програма з фізичного виховання раннього та дошкільного віку (авт. – Єфименко М.М.)

5.Програма з національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку « Україна – моя Батьківщина» (О.Каплуновська, І.Кичата, Ю.Палець), видавництво Тернопіль – Мандрівець, 2016 р;

6.  Шкваріна Т. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації/

   

 

 

 

 

Дата: 17.12.20 | Переглядів: 259 | Коментарів: 0

ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР:Надіслати

Copyright © 2012

ДНЗ №47 «Берізка»